Każda osoba nabywająca samochód ma obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie nazywane OC. Oto kilka informacji czym ono jest i dlaczego warto mieć je wykupione. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawiera się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Podpisanie umowy oznacza, że przenosimy odpowiedzialność finansową w razie wyrządzenia szkody w wypadku lub kolizji drogowej na ubezpieczyciela. Oczywiście należy pamiętać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela może wynosić maksymalnie pięć milionów euro, w sytuacji uszkodzenia zdrowia lub śmierci innej osoby oraz jeden milion euro w przypadku szkody na mieniu. W przypadku strat ponad te sumy, będziemy musieli pokryć je sami.

Należy pamiętać, że wykupione ubezpieczenie OC nie pokrywa strat, które poniesiemy my oraz nasz pojazd. W takich sytuacjach trzeba mieć zawarte ubezpieczenie autocasco, które wypłaci nam odszkodowanie. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC nie działa tylko w przypadku, gdy samochód porusza się po drogach lub gdy kierującym jest właściciel pojazdu. Polisa obowiązuje całodobowo, przez cały okres trwania umowy, bez znaczenia, kto jest prowadzącym pojazd i czy samochód stoi na parkingu czy porusza się po drodze. Oczywiście, są jednak wyjątki, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania osobie poszkodowanej w wypadku. Są to sytuacje, w których szkoda została spowodowana celowo, prowadzący pojazd był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem bądź uciekł z miejsca wypadku.

Wtedy będziemy musieli sami sfinansować odszkodowanie osobie poszkodowanej.