W Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Każdy posiadacz pojazdu musi wykupić polisę OC. Z kolei ubezpieczenia, takie jak autocasco, assistance czy NNW są całkowicie dobrowolne.

Zanim wykupimy cały pakiet bądź rozszerzenie dla polisy OC, warto dowiedzieć się, jaką ochronę nam gwarantują. Oto kilka ważnych informacji na temat ubezpieczenia NNW. Dzięki temu dowiesz się, czym ono jest i co gwarantuje.

Ubezpieczenie NNW, to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono zarówno kierowcę pojazdu, jak i pasażerów. Co więcej, ochronie podlega także osoba kierująca, która nie jest właścicielem pojazdu.

Najprościej mówiąc, w przypadku, gdy będziemy uczestnikami wypadku lub kolizji drogowej i na skutek tego dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała bądź śmierci, wypłacone zostanie nam odszkodowanie. Nie będzie tutaj miało znaczenia, czy to my będziemy sprawcą wypadku. W takiej sytuacji możemy liczyć na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy zakupu sprzętu ortopedycznego.

W przypadku, gdy jeden z pasażerów pojazdu poniesie śmierć, odszkodowanie otrzyma osoba upoważniona oraz ubezpieczyciel pokryje koszty transportu zwłok. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciele przewidują sytuacje, w których polisa ulega wyłączeniu. Zazwyczaj są to zdarzenia spowodowane umyślnie, gdy kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków bądź nie miał uprawnień do kierowania samochodem .