Wielu kierowców, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wykupuje także ubezpieczenie autocasco. Polisa ta chroni pojazd w razie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Dzięki temu w tych sytuacjach możemy liczyć na odszkodowanie finansowe, które pokryje koszty szkody.

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych nie brakuje ofert, zatem jakie wybrać AC? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia. W zależności od ceny składki, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szerszą ochronę naszego pojazdu. Warto brać to pod uwagę przy porównywaniu cen.

Należy rozważyć, co będzie dla nas najbardziej przydatne, a z czego możemy zrezygnować. Dobrze, aby AC w pełni odpowiadało naszym potrzebom. Trzeba także wiedzieć, że w umowie mogą znaleźć się wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Należy je dokładnie przeczytać, aby w przyszłości uniknąć nieporozumienia. W standardowych umowach, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli kierowca był nietrzeźwy, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, wyrządził szkodę umyślnie, bądź gdy w przypadku kradzieży auto nie było odpowiednio zabezpieczone. Przeanalizuj także tryb i sposób likwidacji szkody, aby potem uniknąć niemiłych niespodzianek.

Przy wyborze AC może mieć także znaczenie wycena wartości samochodu. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają ceny, dlatego warto nad tym czuwać. Z tego powodu warto również zorientować się, jaką opinią cieszy się dana firma ubezpieczeniowa.