Kolejnym etapem, bądź też jedyną metodą leczenia nowotworów jest zastosowanie terapii systemowej. Jej działanie opiera się głównie na podawaniu leków ogólnoustrojowo. Wszelkie inne metody leczenia, jak radioterapia oraz chirurgia, działają miejscowo.

Zatem w tym wypadku mamy do czynienia z bardziej inwazyjnymi metodami, ale niekoniecznie szkodliwszymi. Wśród nich znajduje się omawiana już wcześniej chemioterapia z zastosowaniem cytostatyków. Jednak nie jest to jedyna droga leczenia z zastosowaniem leków.

Warto zwrócić uwagę, że lista preparatów jest dość długa. Chociażby grupa leków hormonalnie czynnych, czy immunoterapeutycznych również stosowana jest w walce z chorobami nowotworowymi. Co więcej medycyna dysponuje współcześnie farmaceutykami o bardziej zaawansowanym działaniu, które wykorzystują skomplikowane procesy.

Mamy do czynienia z wpływem na konkretny receptor zlokalizowany w komórce rakowej. Jak, również z możliwością blokowania transmisje wewnątrz komórki.