Polisy komunikacyjne są niezwykle przydatne w przypadku różnego rodzaju zdarzeń na drodze. W Polsce mamy dwa rodzaje takich ubezpieczeń – OC, czyli odpowiedzialności cywilnej oraz AC, czyli autocasco. Ponadto pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych można rozszerzyć o assistance oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Trzeba wiedzieć, że wśród ubezpieczeń komunikacyjnych tylko OC jest obowiązkowe i musi je zawrzeć każdy właściciel pojazdu. Pozostałe polisy są dodatkowe i można je zawrzeć dobrowolnie. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku spowodowania wypadku, koszty finansowe ponosi ubezpieczyciel, a nie my i to on wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej.

Z kolei ubezpieczenie autocasco udziela nam wsparcia finansowego na pokrycie szkód w sytuacjach kradzieży, zniszczenia czy uszkodzenia pojazdu. Assistance to nic innego jak pomoc drogowa na trasie w przypadku, gdy pojazd się zepsuje. Z kolei ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni kierowcę oraz pasażerów pojazdu. Warto wiedzieć, że polisy komunikacyjne można wykupić razem w pakiecie u jednego ubezpieczyciela, bądź w różnych firmach. Warto jednak porównać oferty, ponieważ ubezpieczenia dodatkowe mogą różnić się nie tylko ceną, ale także zakresem ochrony. Nabywając cały pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych cena może okazać się korzystniejsza.

Dzięki polisom komunikacyjnym mamy pewność, że podróż minie nam bezpiecznie, a koszty ewentualnych szkód nie będziemy musieli pokrywać z własnej kieszeni, a zrobi to ubezpieczyciel.