Przedsiębiorstwa chemiczne to bardzo obszerny termin określający ogół działalności związanych z przetwórstwem surowców organicznych oraz nieorganicznych.

Po II Wojnie Światowej wiele przedsiębiorstw/fabryk zostało zniszczonych, większość z nich nie było możliwości reaktywowania.

Niemniej jednak po tych przykrych dla Polski okolicznościach bardzo szybko zaczęły powstawać nowe zakłady chemiczne niektóre do tej pory prężnie działają zatrudniając wiele osób.

W Polsce jest coraz obszerniej działający przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny i rafineryjny to gałęzie przemysłu chemicznego, które są bardzo dochodowe i umożliwiają eksport produktów, co jest oczywiście celem każdego kraju.

W Polsce mamy miasta, które są typowe dla przemysłu a ten lokowany jest zwykle na peryferiach po to by nie zanieczyszczać centrów miast, chociaż emisja zanieczyszczeń z roku na rok jest coraz mniejsza ze względu na obostrzenia nałożone między innymi na Unię Europejską oraz instytucje zajmujące się szeroko pojętą ekologią.