Przemysł chemiczny jak i inne rodzaje przemysłu to część gospodarki bez względu na to, który rodzaj weźmiemy pod uwagę jest bardzo istotny dla rozwoju koniunktury. Zmienia się rząd i zmieniają się pomysły, co zrobić by rozwinąć lokalny przemysł lub w którą jego gałąź zainwestować. W Polsce mamy bardzo rozwinięty przemysł chemiczny w jego najszerszym znaczeniu.

Przodujemy w wielu dziedzinach rozwijamy przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, chemii organicznej, tworzyw sztucznych, chemii petrochemicznej i wielu innych. W pierwszej kolejności mamy w Polsce wielu wykształconych ludzi, ambitnych z bogatym doświadczeniem, dlatego jesteśmy bardzo pożądanymi pracownikami w wielu europejskich (i nie tylko) krajach. W wielu dziedzinach otrzymaliśmy dotację z Unii Europejskiej, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogły zainwestować w sprzęt/wyposażenie jak również szkolenie pracowników, zatrudnienie nowych osób, co skutkuje coraz lepszą, jakością i wydajnością jak również możliwością eksportowania produktów na inne rynki zbytu.