Przemysł chemiczny w większości krajów jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu.

Możemy podzielić go na dwie odnogi, czyli przemysł chemii organicznej oraz nieorganicznej.

Czym one się od siebie różnią? W tym pierwszym przypadku produkty wytwarzane są w oparciu o węgiel kamienny, ropę naftową, gaz ziemny oraz tłuszcze, w tym drugim przypadku w oparciu o użycie soli mineralnych, siarkę czy fosforyty.

Przemysł można oczywiście dzielić na różne sposoby chociażby ze względu na to, co podczas procesu powstaje.

I tak możemy wyróżnić przemysł: koksowniczy, farb i lakierów, farmaceutyczny, tworzyw sztucznych, środków czystości, nawozów sztucznych to te najbardziej popularne.

W zależności od tego, jakimi surowcami naturalnymi dysponuje dany kraj, zajmują się odpowiednim przetwórstwem i przemysłem bardzo często jest to najważniejszy aspekt gospodarki.

Surowce naturalne to nie tylko bogactwo samo w sobie dla danego kraju, ale przede wszystkim czysty zysk, jeśli jest eksportowany do innych krajów a czasem nawet na inne kontynenty.