Leczenie zmian nowotworowych przy użyciu radioterapii ma wiele oddziaływań. W zależności od zastosowania promieniowania wyróżniamy jej kilka odmian.

Jedną z nich jest teleterapia. Jej mechanizm działania opiera się na wykorzystaniu oddziaływania promieniowania jonizującego.

Głównym zastosowaniem teleterapii jest właśnie leczenie nowotworów. Podczas zabiegu dochodzi do naświetlenia miejsca dotkniętego zmianami, jednak zawsze z pewnej odległości.

Urządzenie zewnętrzne swoim zakresem obejmuje cały guz, ale także margines otaczających go tkanek. Jest to niezbędne ze względu na możliwość istnienia w nich komórek nowotworowych.

Koniecznym jest wykonanie przed zabiegiem badań obrazowych, które stanowią plan teleterapia. Dzięki nim z łatwością określa się pola napromieniowania.

Warto jednak zwrócić uwagę na parametry terapii, które w zależności od zaawansowania zmian obejmują różne dawki. Każda z nich stanowi terapię, która niszczy guza, zmniejsza dolegliwości bólowe przy nieoperacyjnych zmianach lub przerzutach.