Ubezpieczenie majątkowe pojazdu stworzone zostało z myślą o pokryciu strat związanych z koniecznością naprawy uszkodzeń pojazdu lub jego elementów wynikłych z wypadku drogowego lub też wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu. Należy pamiętać, że ubezpieczenia majątkowe nie należą do polis obowiązkowych, a więc nie istnieją też żadne odgórne przepisy regulujące ich zakres oraz standardowe ramy jakie musza obejmować. Poszczególne oferty uzależnione są bezpośrednio od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jego polityki firmowej.

Poszukiwanie najlepszej możliwej oferty w pełni spełniającej nasze wymagania co do ochrony majątkowej pojazdu może być trudne i czasochłonne. Jednak nie jest to czas stracony. Kolizje zdarzają się niespodziewanie, a kradzieże pojazdów to w naszym kraju mimo wszystko dość częste zjawisko.

Ubezpieczenie majątkowe najlepiej wykupić wraz z obowiązkowym OC oraz dedykowanym pakietem Assistance. Wtedy to mamy pewność, ze pojazd oraz kierowca jest w najlepszy możliwy sposób chroniony przed wystąpieniem niemal wszystkich nieprzewidzianych sytuacji. Naprawa pojazdu nawet w przypadku niewielkiej stłuczki może być bardzo dużym obciążeniem dla portfela, a kradzież pojazdu to sytuacja szczególnie bolesna i kosztowna.

Dobre ubezpieczenie pozwoli chociażby odrobinę złagodzić skutki takich wypadków. Wybór najlepszej oferty najlepiej poprzedzić skorzystaniem z internetowego kalkulatora ubezpieczeń lub zasięgnięciem opinii u osób korzystających już z podobnych rozwiązań..