Jeżeli stajemy przed losowym wydarzeniem, które stało się przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia elementów pojazdu objętych ubezpieczeniem AC lub też przydarzyła się nam niemiła sytuacja w której straciliśmy pojazd w wyniku kradzieży to zgłoszenie się po odszkodowanie jest czynnością oczywistą. Jak długo jednak będziemy czekać na wypłatę świadczeń? Przepisy są pod tym względem dość precyzyjne.

Ubezpieczyciel od czasu zgłoszenia szkoda ma obowiązek do wypłaty odszkodowań w ciągu trzydziestu dni. Jednak ma to miejsce jedynie w sytuacjach gdy wniosek jest złożony poprawnie a sam ubezpieczyciel nie ma żadnych wątpliwości i roszczeń związanych z samym odszkodowaniem jak i kwotą świadczenia.

Jeżeli jest inaczej to trzeba pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek o poinformowaniu nas o takim fakcie najszybciej jak to jest możliwe. Sytuacje w których konieczne jest wyjaśnienie spornych kwestii lub ustalenie innej stawki odszkodowania mogą nieco wydłużyć okres wypłaty należnych świadczeń.

Jednak i tutaj przepisy jasno wyznaczają pewne granice. Ustawa mówi o tym, że od chwili całkowitego wyjaśnienia spornej kwestii ubezpieczyciel musi zmieścić się z wypłatą w czternastu dniach.

Każde opóźnienie wraz z przedstawioną nową datą wypłaty musi być natychmiast wyjaśniane i przekazywane osobie ubezpieczonej. Jeżeli jednak wszystko jest w porządku a towarzystwo nie ma zastrzeżeń do kwot świadczeń to odszkodowania można zwykle spodziewać się znacznie szybciej niż w przeciągu ustawowego miesiąca.

.